2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: ky thuat trong ngo nang suat cao

3 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.3217 giây.
Kỹ Thuật Trồng Ngô Năng Suất Cao Kỹ Thuật Trồng Ngô Năng Suất Cao

Bắp là cây ngày ngắn. Bắp cần nhiệt độ ấm áp để phát triển. Bắp là cây tương đối kháng hạn, tùy giai đoạn sinh trưởng mà nhu cầu nước của bắp cũng khác nhau

21/01/2011

Kỹ Thuật Trồng Ngô Năng Suất Cao Kỹ Thuật Trồng Ngô Năng Suất Cao

Bắp là loại cây lương thực có tỷ lệ tinh bột, protein và lipid khá cao ở hột. Bắp nếp (Zea mays var. ceratira) được trồng phổ biến ở nước ta với các giống: bắp nếp Nù, bắp nếp Long Khánh, bắp nếp tím Ban…

28/10/2013

Kỹ Thuật Trồng Ngô Năng Suất Cao Kỹ Thuật Trồng Ngô Năng Suất Cao

Bắp là loại cây lương thực có tỷ lệ tinh bột, protein và lipid khá cao ở hột. Bắp nếp (Zea mays var. ceratira) được trồng phổ biến ở nước ta với các giống: bắp nếp Nù, bắp nếp Long Khánh, bắp nếp tím Ban…

28/10/2013