2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: ky thuat trong ngo lai

4 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.2898 giây.
Triển Vọng Cây Ngô Lai Trên Đất Tái Định Cư Triển Vọng Cây Ngô Lai Trên Đất Tái Định Cư

Thực hiện phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng để khắc phục điều kiện sản xuất, nâng thu nhập cho người dân TĐC Huổi Lực, xã Mường Báng, bằng nguồn vốn từ Nghị quyết 30a của Chính phủ, năm 2012, Trạm Khuyến nông -…

28/06/2013

Kỹ Thuật Trồng Ngô Lai Trên Đất Dốc Kỹ Thuật Trồng Ngô Lai Trên Đất Dốc

Giới thiệu chung về cây ngô lai: Sau những năm 90, cây ngô lai được trồng phổ biến ở nước ta với diện tích ngày một tăng, hiện nay chiếm khoảng 60-65% diện tích trồng ngô. Các giống ngô lai có dạng cây đồng đều,…

26/10/2013

Kỹ Thuật Trồng Ngô Lai Hè Thu Kỹ Thuật Trồng Ngô Lai Hè Thu

1. Giống: Sử dụng các giống ngô lai LVN10, Bioseed 9698. 2. Thời vụ: Gieo trồng từ ngày 15/7 đến ngày 30/7. 3. Làm đất: Cày bừa kỹ, sạch cỏ dại. 4. Lượng giống: Gieo trồng 1ha sử dụng từ 16 đến 17kg (lượng giống…

28/10/2013

Kỹ Thuật Trồng Ngô Lai Kỹ Thuật Trồng Ngô Lai

Hiện nay, tập đoàn giống Ngô Việt Nam rất phong phú và đa dạng về chủng loại, thời gian sinh trưởng, khả năng thích ứng..., đáp ứng mọi nhu cầu về giống ngô cho nông dân trong cả nước.

26/10/2013