2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: ky thuat nuoi tom the chan trang thuong pham

2 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.3054 giây.
Kỹ Thuật Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Thương Phẩm Kỹ Thuật Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Thương Phẩm

Bí quyết để nuôi tôm thẻ chân trắng theo phương pháp sạch bệnh năng suất cao gồm 3 yếu tố : Nuôi vỗ tích cực - Nâng cao khả năng miễn dịch của tôm - Rút ngắn thời gian nuôi.

18/12/2010

Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm

Bí quyết để nuôi tôm P.vannamei theo phương pháp sạch bệnh năng suất cao gồm 3 yếu tố : 1. Nuôi vỗ tích cực; 2. Nâng cao khả năng miễn dịch của tôm; 3. Rút ngắn thời gian nuôi.

13/03/2015