2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: ky thuat nuoi tom cang

156 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.2076 giây.
Thay vì chọn đực, nuôi tôm càng xanh toàn cái có hiệu quả hơn không? Thay vì chọn đực, nuôi tôm càng xanh toàn cái có hiệu quả hơn không?

Israel phát triển kỹ thuật nuôi tôm càng xanh toàn cái, thích hợp nuôi mật độ cao hơn nuôi toàn đực.

02/07/2020

Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh toàn đực tại Kiên Giang Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh toàn đực tại Kiên Giang

Tôm càng xanh là một trong những đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao, ít rủi ro, thời gian nuôi từ 5- 6 tháng.

09/12/2019

Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh không có lũ Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh không có lũ

Mực nước lũ ở khu vực ĐBSCL những năm gần đây luôn ở mức thấp, không đủ để tràn đồng, ảnh hưởng không nhỏ đến nghề nuôi tôm càng xanh của bà con nơi đây.

11/07/2017

Hiệu quả bước đầu của mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trên vùng đất chuyển đổi Hiệu quả bước đầu của mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trên vùng đất chuyển đổi

Xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trên vùng đất chuyển đổi nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, mang lại hiệu quả sản xuất bền vững

21/12/2016

Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ao Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ao

Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ao (Địa điểm xây dựng ao nuôi, Tính chất đất, Công trình ao nuôi, Chuẩn bị ao…), một số trở ngại thường gặp trong nuôi tôm càng xanh (Bệnh đóng rong, Bệnh đen mang).

24/11/2015

Cần đảm bảo các yếu tố kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa Cần đảm bảo các yếu tố kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa

Năm 2014, các vùng đất chuyển dịch tôm – lúa ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau trúng đậm vụ tôm càng xanh nuôi xen trên ruộng lúa trong mùa mưa. Năm nay, ngoài huyện Thới Bình, nhiều địa phương khác ở Cái Nước, U…

16/11/2015

Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ao Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ao

Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ao (Địa điểm xây dựng ao nuôi, Tính chất đất, Công trình ao nuôi, Chuẩn bị ao…)

10/09/2015

Cần đảm bảo các yếu tố kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa Cần đảm bảo các yếu tố kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa

Năm 2014, các vùng đất chuyển dịch tôm – lúa ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau trúng đậm vụ tôm càng xanh nuôi xen trên ruộng lúa trong mùa mưa. Năm nay, ngoài huyện Thới Bình, nhiều địa phương khác ở Cái Nước, U…

21/08/2015

Cà Mau chuẩn bị cho nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa Cà Mau chuẩn bị cho nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa

Năm 2014, bà con nông dân trên các vùng đất chuyển dịch tôm - lúa ở huyện Thới Bình như: Biển Bạch, Trí Phải, Trí Lực… trúng đậm vụ tôm càng xanh nuôi xen trên ruộng lúa trong mùa mưa. Năm nay, tinh thần chuẩn…

21/07/2015

Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh thương phẩm Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh thương phẩm

Hiện nay, tôm càng xanh được nuôi theo các hình thức chủ yếu như bán thâm canh, thâm canh và nuôi trong ruộng lúa. Các hình thức này đều phát huy hiệu quả và mang lại lợi nhuận lớn cho người nuôi.

06/05/2015

  • 1 / 16