2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: ky thuat nuoi tom cang xanh trong ao

3 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.5159 giây.
Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ao Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ao

Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ao (Địa điểm xây dựng ao nuôi, Tính chất đất, Công trình ao nuôi, Chuẩn bị ao…)

10/09/2015

Kỹ Thuật Nuôi Tôm Càng Xanh Trong Ao Kỹ Thuật Nuôi Tôm Càng Xanh Trong Ao

Chọn lựa địa điểm a. Địa điểm sử dụng ao nuôi. Ao nuôi tôm càng xanh thường được xây dựng ở vùng gần kinh rạch nơi có thể trao đổi nước dễ dàng có thể bằng thủy triều hay máy bơm. Nói chung nguồn nước…

23/11/2013

Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ao Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ao

Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ao (Địa điểm xây dựng ao nuôi, Tính chất đất, Công trình ao nuôi, Chuẩn bị ao…), một số trở ngại thường gặp trong nuôi tôm càng xanh (Bệnh đóng rong, Bệnh đen mang).

24/11/2015