2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: ky thuat nuoi luon moi

2 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.0507 giây.
Kỹ Thuật Nuôi Lươn Mới Kỹ Thuật Nuôi Lươn Mới

Có thể nuôi lươn trong bể xây hoặc trong ao đất, tuỳ từng hộ gia đình vận dụng. Diện tích bể xây thường từ 10 - 20m2, loại lớn 50 - 100m2, sâu nhất 1m, thành bể cần láng nhẵn; đáy bể phải nện chặt…

16/12/2011

Kỹ Thuật Nuôi Lươn Mới Kỹ Thuật Nuôi Lươn Mới

Có thể nuôi lươn trong bể xây hoặc trong ao đất, tuỳ từng hộ gia đình vận dụng. Diện tích bể xây thường từ 10 - 20m2, loại lớn 50 - 100m2, sâu nhất 1m, thành bể cần láng nhẵn; đáy bể phải nện chặt…

11/10/2013