2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: ky thuat nuoi ca chinh bong trong be xi mang

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.5937 giây.
Kỹ Thuật Nuôi Cá Chình Bông Trong Bể Xi Măng Kỹ Thuật Nuôi Cá Chình Bông Trong Bể Xi Măng

Qua 5 tháng nuôi, chỉ vài tháng đầu chình có chết một ít do chưa thích nghi, từ tháng 3 trở đi rất ổn định, lớn bình thường, chưa thấy bệnh tật gì.

28/12/2010