2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: ky thuat chon ngon ga choi

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 0.6346 giây.
Kỹ Thuật Chọn Ngón Gà Chọi Kỹ Thuật Chọn Ngón Gà Chọi

Mỗi chân gà có bốn ngón ba ngón trước thì ngón giữa là ngón chúa, hai bên là ngón nội, ngoại và ngón phía sau tên ngón thới. Các ngón chân phải mạnh suôn, không dị tật, các long đóng đều và hội đủ số…

10/03/2012