2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: kinh nghiem nuoi tom the

13 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.1521 giây.
10 Bài học để nuôi thành công tôm thẻ chân trắng tại Thái Lan 10 Bài học để nuôi thành công tôm thẻ chân trắng tại Thái Lan

Với hơn 16 năm kinh nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng, Thái Lan đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để nuôi tôm thẻ chân trắng thành công. Xin giới thiệu các bài học kinh nghiệm này để bà con nuôi tôm tham khảo.

13/11/2015

Kinh nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng Kinh nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng

Tại hội thảo nuôi tôm thẻ chân trắng do Sở Thủy sản Bến Tre tổ chức vừa qua, nhiều hình thức nuôi khác nhau được đề cập. Xin giới thiệu mô hình nuôi tôm công nghệ sinh học không sử dụng hóa chất, kháng sinh…

13/03/2015

10 Bài học để nuôi thành công tôm thẻ chân trắng tại Thái Lan 10 Bài học để nuôi thành công tôm thẻ chân trắng tại Thái Lan

Với hơn 16 năm kinh nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng, Thái Lan đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để nuôi tôm thẻ chân trắng thành công. Xin giới thiệu các bài học kinh nghiệm này để bà con nuôi tôm tham khảo.

04/09/2015

  • 2 / 2
Tìm kiếm thay thế với: