2lua

Thời gian




Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: khan truong phong tri sau cuon la hai lua

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.2227 giây.
Khẩn Trương Phòng Trị Sâu Cuốn Lá Hại Lúa Khẩn Trương Phòng Trị Sâu Cuốn Lá Hại Lúa

Tính đến ngày 15/4 đã có hơn 40 ngàn hecta nhiễm, trong đó có 17 ngàn hecta nhiễm nặng, khoảng 43 ngàn ha cần được phun thuốc phòng trừ. Các địa phương bị nặng nhất là Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình.…

15/07/2012