2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: hop nuoi cua lot

3 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.3037 giây.
Nuôi cua biển Nuôi cua biển

Cua biển (Scylla serrata) là một loài thủy sản tiềm năng bởi sự tăng trưởng nhanh chóng, được ưa chuộng trên thị trường và giá trị kinh tế của nó. Tuy nhiên, việc nuôi cua biển đòi hỏi nguồn vốn đáng kể cho việc mua…

19/06/2015

Nuôi cua biển vỗ béo Nuôi cua biển vỗ béo

Cua biển rất phổ biến do nhu cầu rất lớn của nó trong thị trường xuất khẩu. Quy mô thương mại nuôi cua biển đang phát triển nhanh chóng cùng các khu vực ven biển của Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala và Karnataka (các bang…

19/06/2015

Phương pháp nuôi cua biển Phương pháp nuôi cua biển

Nuôi cua biển đang rất phổ biến tại một số nước châu Á như Bangladesh, Ấn Độ, Thái Lan, Philippine v.v… Cua biển có một nguồn nhu cầu lớn và được giá trên thị trường thế giới. Do cua biển có hương vị khá ngon…

19/06/2015