2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: hieu qua tu nuoi ga noi chan vang

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.2755 giây.
Hiệu Quả Từ Nuôi Gà Nòi Chân Vàng Hiệu Quả Từ Nuôi Gà Nòi Chân Vàng

Nhiều hộ dân ở Kiên Giang đang nuôi gà an toàn sinh học, gà thả vườn với giống gà nòi chân vàng mang lại hiệu quả cao. Gà nuôi tăng trọng nhanh, hệ số tiêu tốn thức ăn thấp, gà thương phẩm được thị trường…

14/12/2012