2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: cong nghe Copefloc

2 kết quả được tìm thấy trong khoảng 0.6226 giây.
Công nghệ nuôi tôm Copefloc giúp nông dân tăng năng suất Công nghệ nuôi tôm Copefloc giúp nông dân tăng năng suất

Copefloc là một công nghệ nuôi tôm sử dụng các hạt biofloc và các động vật thân mềm sống đáy (giun nhiều tơ,...) làm nguồn thức ăn chính cho tôm nuôi

09/11/2017

Gây nuôi thức ăn tự nhiên theo công nghệ Copefloc cho năng suất cao Gây nuôi thức ăn tự nhiên theo công nghệ Copefloc cho năng suất cao

Copefloc sử dụng copepods (giáp xác chân chèo), các hạt biofloc và các động vật thân mềm sống đáy (giun nhiều tơ,...) như là một nguồn thức ăn chính yếu cho tôm

09/11/2017