2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: co gioi hoa trong trot

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.5606 giây.
Ứng Dụng Cơ Giới Hóa Phát Triển Ngành Trồng Trọt Ứng Dụng Cơ Giới Hóa Phát Triển Ngành Trồng Trọt

Theo định hướng phát triển ngành trồng trọt đến năm 2020 của Bộ NN&PTNT thì mục tiêu là thì tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất tăng từ 70% hiện nay lên 95%; đối với khâu gieo trồng, chăm bón từ 25% lên 70%;…

14/05/2012