2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: chuyen giao ky thuat chan nuoi cho nong dan

2 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.6516 giây.
Chuyển Giao Kỹ Thuật Chăn Nuôi Cho Nông Dân Chuyển Giao Kỹ Thuật Chăn Nuôi Cho Nông Dân

Năm 2012, Trung tâm Giống thủy sản An Giang tổ chức được 108 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi lươn, cá lóc, ếch Thái Lan... cho 2.160 hộ nghèo và cận nghèo; thực hiện 60 mô hình (31 mô hình nuôi lươn, 16 mô hình…

16/06/2013

Chuyển Giao Kỹ Thuật Chăn Nuôi Cho Nông Dân Xã Chung Chải Chuyển Giao Kỹ Thuật Chăn Nuôi Cho Nông Dân Xã Chung Chải

Xã Chung Chải (huyện Mường Nhé), là địa bàn vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo hiện chiếm 81%. Với chủ trương tuyên truyền, phổ biến kiến thức kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, chủ động phát triển kinh…

28/06/2013

Tìm kiếm thay thế với: