2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: chu y khi nuoi ca loc con va ca loc thit

2 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.4304 giây.
Chú Ý Khi Nuôi Cá Lóc Con Và Cá Lóc Thịt Chú Ý Khi Nuôi Cá Lóc Con Và Cá Lóc Thịt

Căn cứ vào tính ăn của cá lóc có thể nuôi ghép với cá nuôi như cá mè, trôi, chép, trắm cỏ, rô phi, diếc để khống chế mật độ của những loài cá tạp và những cá sinh đẻ nhiều như cá rô phi,…

31/01/2012

Chú ý khi nuôi cá lóc con và cá lóc thịt Chú ý khi nuôi cá lóc con và cá lóc thịt

Căn cứ vào tính ăn của cá lóc có thể nuôi ghép với cá nuôi như cá mè, trôi, chép, trắm cỏ, rô phi, diếc để khống chế mật độ của những loài cá tạp và những cá sinh đẻ nhiều như cá rô phi,…

20/03/2015