2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: cham soc rau vu dong

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.0235 giây.
Hiệu Quả Dự Án Cây Rau Vụ Đông Ở Sơn Dương Hiệu Quả Dự Án Cây Rau Vụ Đông Ở Sơn Dương

Theo phòng NN và PTNT huyện Sơn Dương, từ nguồn kinh phí của Nhà nước, năm 2011, huyện triển khai thực hiện Dự án phát triển cây rau vụ đông tại 7 xã với tổng diện tích trên 76,5 ha, gồm: Xã Trung Yên, Minh…

27/07/2013

Tìm kiếm thay thế với: