2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: canh tac cam sanh cho trai nghich vu

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.0618 giây.
Canh Tác Cam Sành Cho Trái Nghịch Vụ Canh Tác Cam Sành Cho Trái Nghịch Vụ

Toàn huyện Tam Bình hiện có trên 3.000 ha cam sành với trên 2.000 ha cam đang cho trái. Vụ cam chính vụ thu hoạch vào khoảng tháng 9 – 10 âm lịch hàng năm. Nếu trồng đạt năng suất cao mỗi công (1.000 m2)…

16/07/2012