2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: cach trong cay diep ca

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.2672 giây.
Cách Trồng Cây Diếp Cá Cách Trồng Cây Diếp Cá

Đất trồng diếp cá được cày bừa kỹ, đất nhuyễn, làm sạch cỏ. Diếp cá thích hợp với nhiều loại đất, tốt nhất là đất có nhiều bùn.

16/01/2011