2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: cach tri benh cho ca ro phi

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.0505 giây.
Nuôi Cá Rô Phi Xuất Khẩu Chất Lượng Cao Nuôi Cá Rô Phi Xuất Khẩu Chất Lượng Cao

Cá rô phi là loài dễ nuôi, có nhu cầu dinh dưỡng tương đối đơn giản, tuy nhiên sau một thời gian thử nghiệm tại một số vùng nuôi thương phẩm, sản lượng cá rô phi đạt chất lượng xuất khẩu từ 500g/con trở lên…

07/12/2011