2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: cach phun thuoc tru co cho lua co hieu qua

2 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.3905 giây.
Cách Phun Thuốc Trừ Cỏ Cho Lúa Có Hiệu Quả Cách Phun Thuốc Trừ Cỏ Cho Lúa Có Hiệu Quả

Thời điểm và điều kiện phun thuốc trừ cỏ: Phun thuốc trừ cỏ khi lúa đã bén rễ hồi xanh, nhiệt độ ngoài trời>130C. Điều kiện phun thuốc trừ cỏ cho hiệu quả cao là khi mặt ruộng có một lớp nước ngập 2-3 cm…

12/07/2012

Cách Phun Thuốc Trừ Cỏ Cho Lúa Có Hiệu Quả Cách Phun Thuốc Trừ Cỏ Cho Lúa Có Hiệu Quả

Thời điểm và điều kiện phun thuốc trừ cỏ: Phun thuốc trừ cỏ khi lúa đã bén rễ hồi xanh, nhiệt độ ngoài trời>130C. Điều kiện phun thuốc trừ cỏ cho hiệu quả cao là khi mặt ruộng có một lớp nước ngập 2-3 cm…

28/10/2013