2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: cach phong tru benh vang lun lun xoan la hieu qua

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.1721 giây.
Cách Phòng Trừ Bệnh Vàng Lùn Lùn Xoắn Lá Hiệu Quả Cách Phòng Trừ Bệnh Vàng Lùn Lùn Xoắn Lá Hiệu Quả

Bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá (VL-LXL) do vi-rút gây bệnh lúa cỏ có tên RGSV (Rice Grassy Stunt Virus) và vi-rút RRSV (Rice Ragged Stunt Virus) gây ra. Trong đó, rầy nâu là môi giới truyền bệnh cho lúa. Chính vì vậy, diệt…

24/08/2013