2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: bon phan cho mia

3 kết quả được tìm thấy trong khoảng 0.973 giây.
Triệu Phú Mía Đường Ở Hòa Hội Triệu Phú Mía Đường Ở Hòa Hội

Sinh ra trong một gia đình đông anh em ở vùng đất bán sơn địa thuộc xã Hòa Định Tây (huyện Phú Hòa), năm học lớp 10, Vũ phải nghỉ học giữa chừng vì cha bệnh nặng. Để có tiền phụ giúp gia đình và…

09/12/2011

Mô Hình Trồng Mía Bằng Cách Bón Bã Bùn Sấy Khô Mô Hình Trồng Mía Bằng Cách Bón Bã Bùn Sấy Khô

Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ đã xây dựng được 3 điểm thí nghiệm bón bã bùn sấy khô với diện tích thực hiện khoảng 5.000m2/điểm.

15/03/2012

Tăng năng suất chất lượng mía nhờ kỹ thuật bón phân khoa học Tăng năng suất chất lượng mía nhờ kỹ thuật bón phân khoa học

Trong bón phân cho mía, thời kỳ bón phân có ảnh hưởng lớn không chỉ với năng suất, mà còn cả tới chất lượng mía. Tăng năng suất chất lượng mía nhờ kỹ thuật bón

21/12/2017