2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: bon phan cho ho tieu kinh doanh

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.0712 giây.
Bón Phân Cho Hồ Tiêu Kinh Doanh Bón Phân Cho Hồ Tiêu Kinh Doanh

Ngoài giống tốt, có sức kháng sâu bệnh khá thì phân bón đóng vai trò rất quan trọng. Về mặt khoa học, người ta quy ước bón phân cho vườn tiêu là phải biết cây tiêu lấy đi chất gì, lấy hết bao nhiêu để…

04/05/2012