2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: bi cao san

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.2975 giây.
Trồng Bí Cao Sản Đài Loan Cho Thu Nhập Cao Trồng Bí Cao Sản Đài Loan Cho Thu Nhập Cao

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi 5 sào ruộng cấy lúa hay bị thiếu nước, năng suất bấp bênh sang trồng bí cao sản Đài Loan, anh Hoàng Văn Dũng ở thôn Hà Am, xã Cao Xá (Tân Yên - Bắc Giang) có thu nhập vài…

24/07/2012