2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: aquaculture system

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 0.1977 giây.
Nuôi trồng thủy sản an toàn, hiệu quả bằng RAS Nuôi trồng thủy sản an toàn, hiệu quả bằng RAS

Hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn - Recirculation Aquaculture System là mô hình sản xuất bền vững sử dụng các công nghệ có thể làm giảm đáng kể lượng nước

01/09/2020