Thống kê nông sản Diện tích, năng suất và sản lượng một số cây trồng chủ yếu
Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí AT thiết kế nhỏ gọn, lưu lượng khí lớn, áp suất mạnh. Phù hợp để lắp đặt sục khí ao nuôi tôm, trại giống, ương tôm, nuôi tôm nhà màng …
Sản phẩm khuyên dùng
Tima - Tủ điều khiển ứng dụng mạng không dây LoRa. Tima sử dụng giao thức truyền dữ liệu không dây tầm xa LoRa điều khiển thiết bị như máy bơm nước, động cơ điện…
Sản phẩm khuyên dùng
Chúng tôi tự hào giới thiệu Ống thông khí Nano-Tube bọt khí mịn, oxy hoà tan cao, cải tiến quan trọng để khuếch tán oxy hoà tan trong nước phục vụ nuôi tôm công nghệ cao.

Diện tích, năng suất và sản lượng một số cây trồng chủ yếu

Tác giả Vụ Kinh Tế Nông Nghiệp, ngày đăng 14/12/2015

Ước tính năm 2014
  Tổng
số
Chia ra:
Miền Bắc Miền Nam
1. Cây lương thực có hạt
Lúa cả năm
Diện tích (Nghìn ha) 7813,7 2517,7 5296,0
Năng suất (Tạ/ha) 57,6 55,5 58,6
Sản lượng (Nghìn tấn) 44994,3 13982,0 31012,3
Lúa đông xuân
Diện tích (Nghìn ha) 3116,5 1161,7 1954,8
Năng suất (Tạ/ha) 66,9 62,5 69,5
Sản lượng (Nghìn tấn) 20850,5 7256,8 13593,7
Lúa hè thu + Lúa thu đông
Diện tích (Nghìn ha) 2734,1 173,9 2560,2
Năng suất (Tạ/ha) 53,1 47,8 53,5
Sản lượng (Nghìn tấn) 14530,3 831,2 13699,1
Lúa mùa
Diện tích (Nghìn ha) 1963,1 1182,1 781,0
Năng suất (Tạ/ha) 49,0 49,9 47,6
Sản lượng (Nghìn tấn) 9613,5 5894,0 3719,5
Ngô
Diện tích (Nghìn ha) 1177,5 732,0 445,5
 Năng suất (Tạ/ha) 44,1 38,1 54,0
Sản lượng (Nghìn tấn) 5191,7 2787,9 2403,8
Tổng sản lượng lương
thực có hạt (Nghìn tấn)
50187,6 16771,0 33416,6
Trong đó:
Lúa 44994,3 13982,0 31012,3
Ngô 5191,7 2787,9 2403,8
2. Cây chất bột có củ
Khoai lang
Diện tích (Nghìn ha) 129,9 85,5 44,4
Năng suất (Tạ/ha) 107,9 73,7 173,7
Sản lượng (Nghìn tấn) 1401,0 629,90 771,10
Sắn
Diện tích (Nghìn ha) 551,1 187,9 363,2
Năng suất (Tạ/ha) 185,5 147,0 205,5
Sản lượng (Nghìn tấn) 10225,3 2762,40 7462,90

 

Năm 2014 so với năm 2013 (%)
  Tổng
số
Chia ra:
Miền Bắc Miền Nam
1. Cây lương thực có hạt
Lúa cả năm
Diện tích (Nghìn ha) 98,9 100,1 98,3
Năng suất (Tạ/ha) 103,3 103,3 103,4
Sản lượng (Nghìn tấn) 102,2 103,4 101,6
Lúa đông xuân
Diện tích (Nghìn ha) 100,4 100,3 100,4
Năng suất (Tạ/ha) 103,5 101,2 104,8
Sản lượng (Nghìn tấn) 103,9 101,5 105,2
Lúa hè thu + Lúa thu đông
Diện tích (Nghìn ha) 97,3 100,6 97,1
Năng suất (Tạ/ha) 102,2 110,6 101,7
Sản lượng (Nghìn tấn) 99,4 111,3 98,7
Lúa mùa
Diện tích (Nghìn ha) 98,8 99,8 97,5
Năng suất (Tạ/ha) 104,1 105,0 102,5
Sản lượng (Nghìn tấn) 102,9 104,8 100,0
Ngô
Diện tích (Nghìn ha) 100,6 101,9 98,6
 Năng suất (Tạ/ha) 99,4 97,0 102,8
Sản lượng (Nghìn tấn) 100,0 98,9 101,4
Tổng sản lượng lương
thực có hạt (Nghìn tấn)
101,9 102,6 101,6
Trong đó:
Lúa 102,2 103,4 101,6
Ngô 100,0 98,9 101,4
2. Cây chất bột có củ
Khoai lang
Diện tích (Nghìn ha) 96,2 92,7 103,7
Năng suất (Tạ/ha) 107,2 101,1 108,4
Sản lượng (Nghìn tấn) 103,2 93,7 112,4
Sắn
Diện tích (Nghìn ha) 101,3 101,2 101,4
Năng suất (Tạ/ha) 103,4 100,8 104,4
Sản lượng (Nghìn tấn) 104,8 102,0 105,9

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm khuyên dùng
Chất lượng vượt trội, bọt khí mịn, kháng khuẩn. Ống Nano-Tube là lựa chọn sục khí được ưa chuộng nhất trên thị trường để tăng cường oxy đáy trong ao nuôi tôm …
Sản phẩm khuyên dùng
Chất lượng hoàn toàn vượt trội, sử dụng hộp số giảm tốc vỏ gang, một trải nghiệm vô cùng mới. Oxy hoà tan cao, tạo dòng lưu thông mạnh giữ cho đáy ao luôn sạch.
Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 12 năm 2014 Sản xuất nông nghiệp đến… Tổng hợp kết quả sản xuất nông nghiệp đến ngày 15/10/2013 Tổng hợp kết quả sản…