Lắp đặt sục khí ao nuôi tôm

Chúng tôi mang đến giải pháp lắp đặt sục khí ao nuôi tôm đơn giản, nhanh chóng, oxy hoà tan cao, chi phí đầu tư thấp. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và dịch vụ luôn đặt ở mức cao nhất để phục vụ khách hàng.

Lắp đặt oxy đáy Vỉ Hoa-Mai 3D

Hướng dẫn lắp đặt sục khí đáy sử dụng Máy thổi khí AT-65S và Vỉ khuếch tán khí Hoa-Mai.

Lắp đặt sục khí với Vỉ 2L-D68 3D

Hướng dẫn lắp đặt sục khí đáy sử dụng Máy thổi khí AT-65S và Vỉ khuếch tán khí 2L-D68.

Lắp đặt sục khí 1 vòng tròn 3D

Hướng dẫn lắp đặt sục khí đáy sử dụng Máy thổi khí AT-65S và 1 vòng Nano-Tube.

Lắp ráp Máy quạt nước 3D

Hướng dẫn lắp ráp Máy quạt nước nuôi tôm HS, Công suất 2HP (4 cánh, 3 phao), Đài Loan.

Lắp đặt Máy quạt nước nuôi tôm

Hướng dẫn lắp ráp Máy quạt nước nuôi tôm HS trực tiếp, Công suất 2HP (4 cánh, 3 phao), Đài Loan.

Lắp ráp Máy O2-Turbine 3D

Hướng dẫn lắp ráp Máy sục khí O2-Turbine (Model 2L-T200), Công suất 2HP, Đài Loan.

Lắp ráp Máy O2-Turbine 3D

Hướng dẫn lắp ráp Máy sục khí O2-Turbine (Model 2L-A200), Công suất 2HP, Việt Nam.

Lắp ráp Máy O2-Jeter 3D

Hướng dẫn lắp ráp Máy sục khí O2-Jeter (Model 2L-J100), Công suất 2HP, Đài Loan.

Lắp ráp Vỉ Hoa-Mai 3D

Hướng dẫn lắp ráp Vỉ Hoa-Mai. Ống Nano-Tube nhập khẩu và phụ kiện Hoa-Mai được sản suất bởi Công ty 2 Lúa.

Lắp ráp Vỉ Nano-Tube 2 Vòng 3D

Hướng dẫn lắp ráp Vỉ Nano-Tube 2 Vòng (Model 2L-D68). Ống Nano-Tube nhập khẩu và phụ kiện được sản suất bởi Công ty 2 Lúa.

Lắp ráp Vỉ Nano-Tube 3 Vòng 3D

Hướng dẫn lắp ráp Vỉ Nano-Tube 3 Vòng (Model 2L-D88). Ống Nano-Tube nhập khẩu và phụ kiện được sản suất bởi Công ty 2 Lúa.