Giá trái cây Giá trái cây tại Sóc Trăng 26-02-2018
Lưu bài viết Bài viết đã lưu

Giá trái cây tại Sóc Trăng 26-02-2018

Tác giả 2LUA.VN tổng hợp, ngày đăng 28/02/2018,
Lưu bài viết Bài viết đã lưu

Giá trái cây ĐVT Thương lái (đồng) Tại vựa (đồng)
Xoài loại 1 KG 25.000 30.000
Chuối KG 8.000-10.000 10.000-12.000
Sầu riêng KG 65.000 70.000
Măng cụt KG 6.000 10.000
Mãng cầu ta KG 30.000 35.000
Nhãn da bò KG 11.000 16.000
Chôm chôm KG 4.000 6.000
Bưởi năm roi loại 1 KG 18.000 25.000
Chanh KG 5.000 10.000

Có thể bạn quan tâm

Cửa hàng

Thích (2) Liên hệ (1) Làm mới (29)

Chợ

Điện thoại của bạn
Hôm nay. 19/04/2018 3:56 PM
Giá [[ 1000 | number]]
Địa chỉ liên hệ của bạn
Nhà lưới trồng rau, lưới chắn côn trùng, lưới nông nghiệp, lưới che rau
Thích (0) Liên hệ (0) Làm mới (0)
Điện thoại của bạn
Hôm nay. 19/04/2018 3:05 PM
Giá [[ 1000 | number]]
Địa chỉ liên hệ của bạn
Màng phủ nông nghiệp, màng LDPE phủ nông nghiệp, màng pe phủ nông nghiệp.
Thích (0) Liên hệ (0) Làm mới (0)
Điện thoại của bạn
Hôm nay. 19/04/2018 2:29 PM
Giá [[ 1000 | number]]
Địa chỉ liên hệ của bạn
Lưới che nắng thái lan, lưới che nắng cho nhà trông rau, lưới che nắng giá bao nhiêu
Thích (0) Liên hệ (0) Làm mới (0)
Điện thoại của bạn
Hôm nay. 19/04/2018 2:24 PM
Giá [[ 1000 | number]]
Địa chỉ liên hệ của bạn
Dây tưới nhỏ giọt bù áp, dây tưới nhỏ giọt hàn quốc, vật tư tưới nhỏ giọt
Thích (0) Liên hệ (0) Làm mới (0)
Điện thoại của bạn
Hôm nay. 19/04/2018 2:01 PM
Giá [[ 1000 | number]]
Địa chỉ liên hệ của bạn
Lưới làm giàn dây leo, lưới giàn dây leo tại nhà, lưới giàn leo cho nhà vườn.
Thích (0) Liên hệ (0) Làm mới (0)
Điện thoại của bạn
Hôm nay. 19/04/2018 1:53 PM
Giá [[ 1000 | number]]
Địa chỉ liên hệ của bạn
Thiết bị tưới phun mưa, vòi phun mưa gyronet, vòi phun toro, vòi phun meganet
Thích (0) Liên hệ (0) Làm mới (0)
gia-trai-cay-tai-soc-trang-05-03-2018 Giá trái cây tại Sóc Trăng 05-03-2018 gia-trai-cay-tai-soc-trang-12-02-2018 Giá trái cây tại Sóc Trăng 12-02-2018