2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa ong xop

42 kết quả được tìm thấy trong khoảng 0.0502 giây.
Ống Xốp Tạo Oxy Cho Tôm Chuyên Dụng

Ống Xốp Tạo Oxy Cho Tôm Chuyên Dụng

04/01/2017

Ống Xốp Tạo Oxy Cho Tôm Chuyên Dụng
Cung Cấp Oxy Cho Ao Nuôi Tôm Bằng Ống Xốp Cao Su Thông Khí

Cung Cấp Oxy Cho Ao Nuôi Tôm Bằng Ống Xốp Cao Su Thông Khí

04/01/2017

Cung Cấp Oxy Cho Ao Nuôi Tôm Bằng Ống Xốp Cao Su Thông Khí
Sử Dụng Ống E-Rô-Týp (Ống Xốp) Nuôi Cá Điêu Hồng

Sử Dụng Ống E-Rô-Týp (Ống Xốp) Nuôi Cá Điêu Hồng

03/01/2017

Sử Dụng Ống E-Rô-Týp (Ống Xốp) Nuôi Cá Điêu Hồng
Ống xốp tạo oxy cho tôm chuyên dụng

Thiết bị nuôi tôm, máy tạo ôxy nuôi tôm, sục ôxy cho ao tôm, xử lý nước thải - ống AERO TUBE®, ống NANO TUBE®, Quạt nước nuôi tôm, cánh quạt nuôi tôm, máy thổi

26/03/2016

Ống xốp tạo oxy cho tôm chuyên dụng
Làm oxy đáy cho ao tôm tại Thái Lan

Công nghệ sục oxy tầng đáy giảm thiểu nhiều bệnh cho tôm, giúp tôm phát triển nhanh, phân giải kim loại nặng, khử khí độc.

02/03/2016

Làm oxy đáy cho ao tôm tại Thái Lan
Aero Tube - Công nghệ sục khí oxy ao tôm

Công nghệ sục oxy tầng đáy giảm thiểu nhiều bệnh cho tôm, giúp tôm phát triển nhanh, phân giải kim loại nặng, khử khí độc.

02/03/2016

Aero Tube - Công nghệ sục khí oxy ao tôm
Nuôi tôm thành công nhờ oxy đáy

Công nghệ sục oxy tầng đáy giảm thiểu nhiều bệnh cho tôm, giúp tôm phát triển nhanh, phân giải kim loại nặng, khử khí độc.

02/03/2016

Nuôi tôm thành công nhờ oxy đáy
Ống Xốp - Thiết bị nuôi tôm hữu hiệu

Ống Xốp (Aero Tube) - Thiết bị khuếch tán oxy hữu hiệu, cung cấp oxy tầng đáy, khắc phục hiện tượng tôm nổi đầu, tôm tấp mép bờ, tôm chạy đàn...

02/03/2016

Ống Xốp - Thiết bị nuôi tôm hữu hiệu
Aero Tube Công nghệ khuếch tán oxy hữu hiệu cho ao tôm

Ống Xốp (Aero Tube) - Thiết bị khuếch tán oxy hữu hiệu, cung cấp oxy tầng đáy, khắc phục hiện tượng tôm nổi đầu, tôm tấp mép bờ, tôm chạy đàn,....

02/03/2016

Aero Tube Công nghệ khuếch tán oxy hữu hiệu cho ao tôm
Tôm nổi đầu, tôm thiếu oxy - Biện pháp khắc phục

Tôm nổi đầu, tôm thiếu oxy - Biện pháp khắc phục

02/03/2016

Tôm nổi đầu, tôm thiếu oxy - Biện pháp khắc phục
  • 1 / 5
Tìm kiếm thay thế với: