2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa ong thong khi

49 kết quả được tìm thấy trong khoảng 0.0577 giây.
Ống Thông Khí Aero-Tube Cung Cấp Oxy Ao Nuôi Tôm

Ao nuôi tôm thẻ chân trắng

29/12/2016

Ống Thông Khí Aero-Tube Cung Cấp Oxy Ao Nuôi Tôm
Làm oxy đáy cho ao tôm tại Thái Lan

Công nghệ sục oxy tầng đáy giảm thiểu nhiều bệnh cho tôm, giúp tôm phát triển nhanh, phân giải kim loại nặng, khử khí độc.

02/03/2016

Làm oxy đáy cho ao tôm tại Thái Lan
Aero Tube - Công nghệ sục khí oxy ao tôm

Công nghệ sục oxy tầng đáy giảm thiểu nhiều bệnh cho tôm, giúp tôm phát triển nhanh, phân giải kim loại nặng, khử khí độc.

02/03/2016

Aero Tube - Công nghệ sục khí oxy ao tôm
Nuôi tôm thành công nhờ oxy đáy

Công nghệ sục oxy tầng đáy giảm thiểu nhiều bệnh cho tôm, giúp tôm phát triển nhanh, phân giải kim loại nặng, khử khí độc.

02/03/2016

Nuôi tôm thành công nhờ oxy đáy
Ống Xốp - Thiết bị nuôi tôm hữu hiệu

Ống Xốp (Aero Tube) - Thiết bị khuếch tán oxy hữu hiệu, cung cấp oxy tầng đáy, khắc phục hiện tượng tôm nổi đầu, tôm tấp mép bờ, tôm chạy đàn...

02/03/2016

Ống Xốp - Thiết bị nuôi tôm hữu hiệu
Aero Tube Công nghệ khuếch tán oxy hữu hiệu cho ao tôm

Ống Xốp (Aero Tube) - Thiết bị khuếch tán oxy hữu hiệu, cung cấp oxy tầng đáy, khắc phục hiện tượng tôm nổi đầu, tôm tấp mép bờ, tôm chạy đàn,....

02/03/2016

Aero Tube Công nghệ khuếch tán oxy hữu hiệu cho ao tôm
Tôm nổi đầu, tôm kéo đàn và Cách khắc phục

Tôm nổi đầu, tôm kéo đàn và Cách khắc phục

02/03/2016

Tôm nổi đầu, tôm kéo đàn và Cách khắc phục
Thiết bị nuôi tôm - Công nghệ cung cấp oxy tầng đáy hữu hiệu

Ống Xốp (Aero Tube) - Thiết bị nuôi tôm. Công nghệ cung cấp oxy tầng đáy hữu hiệu, khắc phục hiện tượng tôm nổi đầu, tôm tấp mép bờ, tôm chạy đàn, ...

02/03/2016

Thiết bị nuôi tôm - Công nghệ cung cấp oxy tầng đáy hữu hiệu
Tôm thiếu oxy

Tôm thiếu oxy

29/02/2016

Tôm thiếu oxy
Aero Tube, Aero Tubing, Aerator, Thiết bị nuôi tôm

Aero Tube, Aero Tubing, Aerator, Thiết bị nuôi tôm

29/02/2016

Aero Tube, Aero Tubing, Aerator, Thiết bị nuôi tôm
  • 1 / 5
Tìm kiếm thay thế với: