2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa ky thuat trong tieu

14 kết quả được tìm thấy trong khoảng 0.0895 giây.
Kỹ Thuật Chăm Sóc Hồ Tiêu Tại Gia Lai

Kỹ thuật chăm sóc hồ tiêu tại Gia Lai

05/01/2017

Kỹ Thuật Chăm Sóc Hồ Tiêu Tại Gia Lai
Kỹ Thuật Trồng Hồ Tiêu Trên Cây Trụ Sống

Trồng tiêu trên cây trụ sống là kiểu canh tác bền vững, tạo nên điều kiện sinh thái phù hợp cho phép kéo dài thời gian khai thác vườn tiêu...

05/01/2017

Kỹ Thuật Trồng Hồ Tiêu Trên Cây Trụ Sống
Chăm Sóc Vườn Cây Hồ Tiêu Trong Mùa Mưa

Thời gian từ khi thấy triệu chứng bệnh trên thân lá đến cây chết rất ngắn, người làm vườn không kịp trở tay, chưa có thuốc đặc trị cấp

05/01/2017

Chăm Sóc Vườn Cây Hồ Tiêu Trong Mùa Mưa
Kỹ Thuật Trồng Tiêu Công Nghệ Cao

Kỹ Thuật Trồng Tiêu Công Nghệ Cao

05/01/2017

Kỹ Thuật Trồng Tiêu Công Nghệ Cao
  • 2 / 2