2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa aero tube

57 kết quả được tìm thấy trong khoảng 0.0377 giây.
Aero Tube® Tạo Oxy Cho Ao Nuôi Tôm

Ống AERO TUBE® cung cấp oxy cho ao nuôi tôm

03/01/2017

Aero Tube® Tạo Oxy Cho Ao Nuôi Tôm
Ống khuếch tán ôxy đáy NANO TUBE®, AERO TUBE®

Ống khuếch tán ôxy đáy NANO TUBE®, AERO TUBE®

30/07/2016

Ống khuếch tán ôxy đáy NANO TUBE®, AERO TUBE®
Lắp đặt oxy đáy với ống Aero Tube

Ống dẫn rẽ ra khu vực ao sử dụng loại ống dẻo phi Ø27. Sau đó bà con sử dụng T giảm Ø27/Ø21 để nối vào Vỉ Aero Tube.

21/03/2016

Lắp đặt oxy đáy với ống Aero Tube
Vỉ Aero Tube® vừa tạo oxy vừa tạo dòng

Vỉ Aero Tube® vừa tạo oxy vừa tạo dòng

01/04/2016

Vỉ Aero Tube® vừa tạo oxy vừa tạo dòng
Aero Tube, Aero Tubing, Aerator, Thiết bị nuôi tôm

Aero Tube, Aero Tubing, Aerator, Thiết bị nuôi tôm

29/02/2016

Aero Tube, Aero Tubing, Aerator, Thiết bị nuôi tôm
AERO TUBE®, NANO TUBE®

Ống khuếch tán ôxy nuôi tôm: AERO TUBE®, NANO TUBE®. Sản phẩm được phát mình tại USA, có cấp bằng sáng chế.

29/02/2016

AERO TUBE®, NANO TUBE®
Aero Tube - Ống Xốp Thông Khí

Aero Tube - Ống Xốp Thông Khí

23/02/2016

Aero Tube - Ống Xốp Thông Khí
Hệ thống sục khí bằng ống Aero Tube

Hệ thống sục khí bằng ống Aero Tube

27/02/2016

Hệ thống sục khí bằng ống Aero Tube
Lắp đặt oxy đáy bằng ống Aero Tube

Lắp đặt oxy đáy bằng ống Aero Tube

29/02/2016

Lắp đặt oxy đáy bằng ống Aero Tube
Ống thông khí (Aero Tube) cung cấp oxy ao nuôi tôm

Ống thông khí (Aero Tube) cung cấp oxy ao nuôi tôm

29/02/2016

Ống thông khí (Aero Tube) cung cấp oxy ao nuôi tôm
  • 1 / 6
Tìm kiếm thay thế với: