Mô hình kinh tế Thả Gần 60kg Cá Giống Vào Hồ Thủy Điện Sông Ba Hạ Ở Phú Yên
Recommended
Designed to deliver high volume of steady air flow at high-pressure ranges. AT Roots Blowers are widely used for aeration in aquaculture, shrimp farming, crab farming …
Recommended
Fujio Air Pump is quality constructed and can provide a lasting and reliable performance for your aquarium. An energy efficient air pump can save you money …
Recommended
Fi air diffuser is specially designed, two Nano-Tube lines are parallel and ventilate, the air enters easily, generating pressure is large enough to cause the bubbles …

Thả Gần 60kg Cá Giống Vào Hồ Thủy Điện Sông Ba Hạ Ở Phú Yên

Publish date Monday. April 29th, 2013

Thả Gần 60kg Cá Giống Vào Hồ Thủy Điện Sông Ba Hạ Ở Phú Yên

Sáng 26/4, Sở NN-PTNT phối hợp với UBND huyện Sơn Hòa và Sông Hinh thả gần 60kg cá giống (tương đương khoảng 12.500 con) vào hồ thủy điện Sông Ba Hạ nhằm tái tạo các loại cá giống nước ngọt tại địa phương, với các loại cá trê, lóc, chép, trắm cỏ, rô đồng…

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng Hành động bảo vệ, tái tạo, ngăn chặn suy giảm nguồn lợi thủy sản nước ngọt. Qua đó, tuyên truyền người dân địa phương nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sống, ngăn cấm khai thác thủy sản bằng các hình thức hủy diệt.


Recommended
Fujio Air Pump is quality constructed and can provide a lasting and reliable performance for your aquarium. An energy efficient air pump can save you money …
Recommended
Fi air diffuser is specially designed, two Nano-Tube lines are parallel and ventilate, the air enters easily, generating pressure is large enough to cause the bubbles …
Cá Nước Ngọt Chết Hàng Loạt, Thiệt Hại 100 Triệu Đồng Ở Quảng Trị Cá Nước Ngọt Chết Hàng Loạt, Thiệt Hại… Mô Hình Nuôi Cua Đồng Trong Ao Đất Và Ruộng Lúa Dễ Nuôi, Hiệu Quả Kinh Tế Cao Mô Hình Nuôi Cua Đồng Trong Ao Đất…