[[i001.name]]

 • 1. Cánh Turbine: Ø34*200mm
 • 2. Tuýp: Ø34*t2.5mm*850mm (#304)
 • 3. Khớp nối: Ø24*Ø24 (Thau)
 • 4. Ống chống rung: Ø114*800 mm
 • Số lượng ([[i001.unit]]):
[[i001.name]]

[[i002.name]]

 • 1. Cánh Turbine: Ø24*175mm
 • 2. Chân vịt: 1HP (#304)
 • 3. Tuýp: Ø34*t2.5mm*1000mm (#304)
 • 4. Khớp nối: Ø24*Ø24 (Thau)
 • 5. Ống chống rung: Ø114*800 mm
 • Số lượng ([[i002.unit]]):
[[i002.name]]

[[i003.name]]

 • 1. Chân vịt: 2HP (#304)
 • 2. Tuýp: Ø34*t3.0mm*850mm (#304)
 • 3. Khớp nối: Ø24xØ24 (Thau)
 • 4. Ống chống rung: Ø114*800 mm
 • Số lượng ([[i003.unit]]):
[[i003.name]]
[[i004.name]]

[[i004.name]]

 • Công suất 2HP (1450 v/phút)
 • Chất liệu nhựa PP (Ø34*200mm)
 • Xuất xứ Việt Nam
 • Số lượng ([[i004.unit]]):
[[i005.name]]

[[i005.name]]

 • Công suất 1HP (1450 v/phút)
 • Chất liệu nhựa ABS (Ø34*145mm)
 • Xuất xứ Đài Loan
 • Số lượng ([[i005.unit]]):
[[i006.name]]

[[i006.name]]

 • Công suất 2HP (1450 v/phút)
 • Chất liệu nhựa ABS (Ø34*175mm)
 • Xuất xứ Đài Loan
 • Số lượng ([[i006.unit]]):
[[i008.name]]

[[i008.name]]

 • Chất liệu INOX #304
 • Tâm lỗ 165mm
 • Xuất xứ Đài Loan
 • Số lượng ([[i008.unit]]):
[[i009.name]]

[[i009.name]]

 • Chất liệu INOX #304 (Ø34 * Ren)
 • Công suất 2HP (2900 v/phút)
 • Xuất xứ Việt Nam
 • Số lượng (cái):
[[i010.name]]

[[i010.name]]

 • Chất liệu Thau & INOX #304
 • Ø24*Ø24 hoặc Ø24*Ø28
 • Xuất xứ Đài Loan
 • Số lượng ([[i010.unit]]):