• 1. Cánh Turbine: Ø34*200mm
 • 2. Tuýp: Ø34*t2.5mm*850mm (#304)
 • 3. Khớp nối: Ø24*Ø24 (Thau)
 • 4. Ống chống rung: Ø114*800 mm
[[prodlist['2L-O2T4'].productName]]

 • 1. Cánh Turbine: Ø24*175mm
 • 2. Chân vịt: 1HP (#304)
 • 3. Tuýp: Ø34*t2.5mm*1000mm (#304)
 • 4. Khớp nối: Ø24*Ø24 (Thau)
 • 5. Ống chống rung: Ø114*800 mm
[[prodlist['2L-O2T5'].productName]]

 • 1. Chân vịt: 2HP (#304)
 • 2. Tuýp: Ø34*t3.0mm*850mm (#304)
 • 3. Khớp nối: Ø24xØ24 (Thau)
 • 4. Ống chống rung: Ø114*800 mm
[[prodlist['2L-O2J4'].productName]]
[[prodlist['2L-D200'].productName]]

 • Công suất 2HP (1450 v/phút)
 • Chất liệu nhựa PP (Ø34*200mm)
 • Xuất xứ Việt Nam
[[prodlist['2L-D145'].productName]]

 • Công suất 1HP (1450 v/phút)
 • Chất liệu nhựa ABS (Ø34*145mm)
 • Xuất xứ Đài Loan
[[prodlist['2L-D175'].productName]]

 • Công suất 2HP (1450 v/phút)
 • Chất liệu nhựa ABS (Ø34*175mm)
 • Xuất xứ Đài Loan
[[prodlist['2L-RT01'].productName]]

 • Chất liệu INOX #304
 • Tâm lỗ 165mm
 • Xuất xứ Đài Loan
[[prodlist['2L-P1HP'].productName]]

 • Chất liệu INOX #304 (Ø34 * Ren)
 • Công suất 2HP (2900 v/phút)
 • Xuất xứ Việt Nam
[[prodlist['2L-JN01'].productName]]

 • Chất liệu Thau & INOX #304
 • Ø24*Ø24 hoặc Ø24*Ø28
 • Xuất xứ Đài Loan