Máy không có rung, do đó hoàn toàn ổn định về năng động. Không khí di chuyển qua máy không bị ô nhiễm và hoàn toàn không có dầu, nhớt. Các bộ phận quay không tiếp xúc với vỏ. Do đó, không có ma sát trong quá trình hoạt động và do đó không có dầu bôi trơn nội bộ là cần thiết. Nhỏ, nhẹ và kinh tế

Mô tả chi tiết sản phẩm

Máy thổi khí kiểu con sò (Ring Blower), máy bơm không khí

Quạt thổi khí có thể được sử dụng cho cả chân không và áp lực, có khả năng đáp ứng các yêu cầu dòng khí nhỏ áp lực cao

Nhỏ, nhẹ và kinh tế

Cánh quạt gió hiệu suất cao và được chế tạo tốt để ngăn chặn bụi xâm nhập

Kích thước gọn

Áp lực tĩnh cao hơn và độ ồn thấp hơn

Hiệu suất cao

Kiến trúc mở của các lá cánh quạt để ngăn chặn bụi xâm nhập từ môi trường xung quanh, cung cấp áp lực hiệu suất cao

Các bộ phận quay không tiếp xúc với vỏ. Do đó, không có ma sát trong quá trình hoạt động và do đó không có dầu bôi trơn nội bộ là cần thiết

Không khí di chuyển qua máy không bị ô nhiễm và hoàn toàn không có dầu, nhớt

Máy không có rung, do đó hoàn toàn ổn định về năng động

Model Phase

Frequency
Hz

Power
KW
Voltage
V
Current
A
Presure
(max)
mmH2O
Air Flow
(max)
m3/min
Inlet/Outlet
Diameter (inch)
Noise
level
dB
Weight
Kgs
RB-200 3 50/60 0.2 220/380 1.0 500/700 0.6/0.8 PF1" 60 / 65 9
RB-200S 1 220 1.5
RB-400 3 50/60 0.4 220/380 1.5 1000/1200 1.3/1.5 PF1 1/4" 65 / 60 15
RB-400S 1 220 2.5
RB-750 3 50/60 0.75 220/380 2.0 1600/1800 2.4/2.6 PF1 1/2" 67 / 72 20
RB-750S 1 220 5.0
RB-022 3 50/60 1.5 220/380 4.0 2000/2500 3.2/4.5 PF2" 70 / 75 30
RB-022S 1 220 10.0 35
RB-033 3 50/60 2.2 220/380 5.5 2500/2800 5.0/6.2 PF2" 70 / 75 35
RB-055 3 50/60 3.7 220/380 7.5 2800/3500 7.0/8.3 PF2" 77 / 78 55
RB-077 3 50/60 5.5 220/380 12.0 2900/3100 12.0/13.0 PF2 1/2" 80 / 85 85
RB-100 3 50/60 7.5 220/380 16.0 2900/3100 12.0/13.0 PF2 1/2" 80 / 85 95
RB-1515 3 50/60 11.0 220/380 22.0 2500/3000 20.0/24.0 PF4" 82 / 87 175
RB-1520 3 50/60 15.0 220/380 28.0 3000/3500 20.0/24.0 PF4" 82 / 87 182