Máy không có rung, do đó hoàn toàn ổn định về năng động. Không khí di chuyển qua máy không bị ô nhiễm và hoàn toàn không có dầu, nhớt. Các bộ phận quay không tiếp xúc với vỏ. Do đó, không có ma sát trong quá trình hoạt động và do đó không có dầu bôi trơn nội bộ là cần thiết. Nhỏ, nhẹ và kinh tế

Mô tả chi tiết sản phẩm

Hết hàng