Ít sâu bệnh, nhu cầu nước ít, trồng được trên nhiều loại đất, dễ trồng, sinh trưởng mạnh. Cọng to, màu sắt đẹp, năng suất cao...

Mô tả chi tiết sản phẩm

Hết hàng