Ít sâu bệnh, nhu cầu nước ít, trồng được trên nhiều loại đất, dễ trồng, sinh trưởng mạnh. Cọng to, màu sắt đẹp, năng suất cao...

Mô tả chi tiết sản phẩm

Đặc tính giống:

  • Thời vụ trồng: trồng được quanh năm
  • Thời gian thu hoạch: 25 - 30 ngày sau gieo
  • Lượng giống trồng cần cho 1.000m2:
  • Để thu hoạch thêm những lứa sau nên cắt sát gốc, chăm sóc tốt 20 ngày sau cắt 1 lần.
  • Độ sạch > 98%
  • Nẩy mầm > 75%
  • Độ ẩm < 11%
  • Quy cách: 100gr/ 1 bịch
Cách trồng:
  • Sạ thẳng cần: 9 - 12 kg
  • Sạ theo hàng cách nhau 20 cm cần: 5 - 6 kg

Danh mục hạt giống có tại 2 Lúa:

Hình Tên hạt giống Quy cách Trọng lượng
Hạt Giống Bầu F1-168 Bịch 50 gr
Hạt Giống Bí Đao Chanh F1-108 Bịch 2gr
Hạt Giống Mướp Khía Lai F1-08 Bịch 20 hạt
Hạt Giống Bí Đỏ Đậu Lai F1 TT108 Bịch 10gr
Hạt Giống Khổ Qua Lai 1 TT333 Bịch 20gr
Hạt Giống Ớt Hiểm F1 997 Bịch 1gr
Hạt Giống Cải Ngọt Bịch 50gr
Hạt Giống Xà Lách Cao Sản 591 Bịch 50gr
Hạt Giống Cải Xanh Bịch 50gr
Hạt Giống Rau Muống Bịch 100gr
Hạt Giống Xà Lách Cao Sản 01 Bịch 50gr
Hạt Giống Tần Ô, Cải Cúc Bịch 50gr
Hạt Giống Rau Dền Tiều Bịch 50gr
Hạt Giống Rau Dền Đỏ Bịch 50gr
Hạt Giống Rau Dền Xanh (Dền Cơm) Bịch 50gr
Hạt Giống Cải Dún Bịch 20gr
Hạt Giống Cải Toà Xại (Tùa Xại) Bịch 20gr
Hạt Giống Cải Ngọt Bông Bịch 50gr
Hạt Giống Dưa Leo Bịch 50gr
Hạt Giống Khổ Qua Bịch 50gr
Hạt Giống Mướp Hương Cao Sản Trái Dài Bịch 20 hạt
Hạt Giống Cà Nâu, Cà Tím (Cao Sản Cơm Xanh) Bịch 1gr
Hạt Giống Bí Đỏ Dài Bịch 20gr
Hạt Giống Bí Đỏ Trái Tròn Bịch 50gr
Hạt Giống Đậu Que (Cô Ve) Bịch 50gr
Hạt Giống Đậu Đũa Bịch 50gr
Hạt Giống Đậu Rồng Cao Sản Bịch 20gr
Hạt Giống Mồng Tơi Bịch 50gr
Hạt Giống Đậu Bắp Bịch 50gr
Hạt Giống Cải Củ Bịch 50gr
Hạt Giống Rau Quế (Húng Quế) Bịch 20gr
Hạt Giống Rau Hẹ Cao Sản Bịch 1gr
Hạt Giống Rau Tía Tô (Kinh Giới) Bịch 10gr
Hạt Giống Rau Ngò Rí Bịch 50gr
Hạt Giống Rau Đay Đỏ Cao Sản Bịch 20gr
Đu Đủ Ruột Vàng F1 NP 504 N/A N/A
Đậu Xanh Cao Sản NP - 208 N/A N/A
Đậu Xanh Cao Sản NP - 305 N/A N/A
Đậu Cô Ve A - SNOW (Dạng Bụi) N/A N/A
Đậu Cô Ve A HILAND (Dạng Leo) N/A N/A
ĐU ĐỦ F1 RUỘT ĐỎ NP - 505 N/A N/A