Năng suất cao, nhiều trái, kháng bênh tốt, sinh trưởng và phân nhánh mạnh, dễ ra hoa, đậu trái. Thích nghi nhiều loại đất, chịu hạn tốt, nhu cần phân bón thấp, lâu tàn...

Mô tả chi tiết sản phẩm

Hết hàng