Khả năng sinh trưởng và phát triển mạnh, thích ứng rộng, chống chịu sâu bệnh rất tốt, trồng bí xanh ít phải dùng thuốc BVTV nên sản xuất bí xanh được coi là sản phẩm sạch. Chịu hạn tốt, thích nghi nhiều loại đất, trái nhiều, lâu tàn...

Mô tả chi tiết sản phẩm

Hết hàng