Nông dân xã Mỹ Đức (Châu Phú - An Giang) phát triển mô hình trồng cỏ nuôi bò mang lại lợi nhuận khá cao. Bà Huỳnh Thị Phụng khoe: “Tôi trồng được 4 công cỏ voi. Từ nguồn cỏ này, hằng ngày gia đình nuôi vỗ béo 5 con bò thịt. Vừa rồi, bán cặp bò thịt với giá 40 triệu đồng, lời gần 20 triệu đồng”. Còn ông Dương Văn Rõ gần đó cho biết, đang trồng 6 công cỏ voi để vỗ béo 8 con bò thịt. Trước đó, ông vừa bán 8 con bò, thu lợi gần 60 triệu đồng.

chan nuoi bo
Ông Nguyễn Văn Cần giới thiệu cặp bồ câu bố mẹ.

Hiện nay, thị trường bò hơi khá ổn định nên nông dân trồng cỏ chăn nuôi bò sẽ bảo đảm thu nhập, góp phần giảm nghèo ở địa phương...