6 tháng đầu năm 2013, Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm huyện Bảo Lâm mở  30 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt với 1.094 lượt người tham gia.

trong thuoc la
Mô hình trồng thuốc lá tại xã Lý Bôn.

Trong đó, phối hợp với Công ty Syngenta mở 4 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng lúa Syn6, ngô NK4300 với 260 lượt người tham gia tại các xã: Lý Bôn, Thạch Lâm, Thái Sơn, Thái Học; 3 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng đỗ tương, ngắt chồi nách thuốc lá, sấy lá thuốc lá tại xã Lý Bôn cho 44 hộ gia đình với hơn 40 lượt người tham gia. Mở 22 lớp tập huấn hiện trường về trồng lúa, ngô, lạc, đỗ tương tại các xã: Vĩnh Quang, Lý Bôn, Thạch Lâm, Thái Sơn, Nam Cao, Đức Hạnh…, với 745 lượt người tham gia..