Được sự giúp đỡ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2013, Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật nuôi trồng và phòng trừ dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản” cho 30 học viên là những cán bộ khuyến nông cấp huyện và cộng tác viên khuyến nông cơ sở.

nuoi trong thuy san 01
Thu hoạch tôm.

Trong thời gian 5 ngày, học viên được giảng viên giới thiệu các chuyên đề cơ bản về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nước mặn lợ, nước ngọt, đồng thời được sử dụng các dụng cụ thực hành tại hiện trường, hướng dẫn về kỹ thuật thiết kế và xây dựng ao, bờ ao, cải tạo ao trước khi nuôi, phòng trị bệnh thường gặp trong nuôi trồng thủy sản… Học viên được tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm tại mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao đất tại Nghi Xuân.

Kết thúc khóa học được đánh giá mang tính thiết thực, đạt kết quả cao. Đây là đội ngũ cán bộ khuyến nông nòng cốt, là người hướng dẫn nông dân phát triển nuôi trồng thủy sản tại các địa phương.