Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) vừa phối hợp với Trung tâm Học tập cộng đồng phường Cam Thuận (Cam Ranh) tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật nuôi thương phẩm cá bớp cho 40 ngư dân phường Cam Thuận và Cam Phú.

Tại đây, ngư dân đã được phổ biến đặc điểm sinh học của cá bớp, hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá bớp lồng biển như: cách chọn địa điểm đặt lồng; thiết kế và cấu trúc lồng bè; lồng ương cá giống; tiêu chuẩn chọn cá; xử lý cá trước khi thả; cách cho ăn, quản lý, chăm sóc cá, thu hoạch cá thương phẩm và vệ sinh lồng bè; cách phòng, trị một số bệnh thường gặp... Ngư dân còn nghe phổ biến một số chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; được giải đáp các thắc mắc về đầu tư phát triển ngành nghề nuôi trồng thủy sản, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.