Tận dụng cánh đồng trong bờ bao, người dân ở xã Khánh Hòa (Châu Phú), xã Hòa Lạc (Phú Tân - An Giang) đào vuông nuôi cá lóc bố mẹ. Sau thời gian chăm sóc khoảng 4 tháng, cá bố mẹ sinh sản.

nuoi ca loc
Hình minh họa

Trung bình mỗi cặp cá bố mẹ sinh sản khoảng 2kg cá con. Hiện, giá cá lóc giống ở mức 370.000 đồng/kg (con cỡ đầu đũa). Ông Trần Văn Lẫy, người nuôi cá giống ở xã Hòa Lạc cho biết, với 21 vuông ương cá giống (mỗi vuông khoảng 4m2), sau hơn 4 tháng, ông thu nhập hơn 27 triệu đồng.

Hiện, giá cá lóc thương phẩm ở mức cao nên nhiều hộ tận dụng đất trống, ao hầm cá tra để đầu tư ương nuôi cá lóc giống. Nhờ vậy, nhiều hộ có thu nhập quanh năm.