Năm 2013 Trung tâm Giống thủy sản An Giang có khả năng sản xuất đạt 1 triệu con lươn đồng giống. Hiện nay, diện tích bể nông dân sản xuất giống lươn đồng tăng dần theo từng năm: Nếu như năm 2011 chỉ có 240m2, năm 2012 tăng 1.000 m2 và năm 2013 ước khoảng 2.000 - 2.500m2. Năng suất sản xuất ổn định với 450 - 500 con lươn giống/m2.

Trước đó, từ ngân sách sự nghiệp khoa học hỗ trợ, kỹ sư Triệu Thị Y Vanne, Trung tâm Giống thủy sản An Giang đã thực hiện thành công dự án “Phát triển mô hình sản xuất giống lươn đồng bằng phương pháp sinh sản bán nhân tạo tại An Giang”. Quá trình thực hiện dự án đã tập huấn nông dân ứng dụng thành công nên mở rộng sản xuất.

luon dong
Hình minh họa