Đây là mô hình do Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Bình Định phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện An Lão tổ chức thực hiện tại xã An Tân. Tham gia mô hình có 30 hộ nông dân của các thôn Tân An, Tân Lập, Thanh Sơn và Thuận An. Mô hình đã được đầu tư gần 86 triệu đồng mua 30 con bò cái nền, cấp cho mỗi hộ 1 con để chăn nuôi.

nuoi bo sinh san
Hình minh họa

Được tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản, các hộ tham gia mô hình đã áp dụng thành công quy trình kỹ thuật từ chăn nuôi bê cái nền giống địa phương cho đến khi thụ tinh giống bò lai ngoại, có 100% bò cái nền trong mô hình được thụ tinh. Đến hết tháng 5.2013 trong 30 con bò cái nền mô hình đã sinh được 26 con bê lai. Hầu hết ý kiến tại Hội nghị sơ kết mô hình đều ghi nhận: mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao, có tính thuyết phục đối với người chăn nuôi, cần nhân rộng mô hình trong thời gian tới.