Những năm gần đây, chủ trương của hai xã Thái Mỹ và Phước Thạnh – Củ Chi là giảm diện tích lúa năng suất thấp chuyển sang trồng các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn, hoặc luân canh với cây trồng cạn. Những năm trước đây, trạm Khuyến nông Củ Chi đã triển khai nhiều mô hình 3 giảm, 3 tăng trong sản xuất lúa, nhân giống và chuyển giao giống mới như OM 4900, OM 576, OM 6162. Kết quả được chính quyền địa phương và bà con nông dân đánh giá cao, 85% sản lượng lúa từ mô hình được bán và trao đổi làm giống tại địa phương.

giong lua om-4218
Giống lúa OM4218
giong lua om42181
Giống lúa OM4218 đầy triển vọng

Phát huy thế mạnh này, Trạm KN Củ Chi tiếp tục chuyển giao giống lúa mới OM 4218 và kỹ thuật nhân giống cho bà con tại 02 xã Thái Mỹ và Phước Thạnh, xác định phát triển cây lúa tại các địa phương trên theo hướng sản xuất giống nhằm nâng cao hiệu quả thu nhập trên một đơn vị diện tích, góp phần thay đổi cơ cấu giống cũng như tập quán sử dụng giống bất hợp lý trên địa bàn.

Qua thời gian theo dõi (từ tháng 03/2011 – 08/2011), với 38 hộ tham gia qui mô 15 ha, sử dụng giống OM 4218. Ưu điểm của giống này là kháng sâu rầy tốt, ít đổ ngã, phơi màu và chắc nhanh không đòi hỏi phân nhiều, thích hợp cho vụ Hè Thu tránh được thời tiết bất lợi, cho năng suất trung bình 4,89 tấn/ha, cao hơn 0,39 tấn/ha so với đề cương (4,5 tấn/ha), cao hơn 1,13 tấn/ha so với năng suất bình quân của nông dân.

Hộ đạt kết quả cao nhất 5,61 tấn/ha; hộ có kết quả thấp nhất 4,45 tấn/ha, tuy nhiên hộ này năng suất vẫn cao hơn so với nông dân sản xuất đại trà quanh vùng là 0,69 tấn/ha. Doanh thu trên 1 ha cao hơn dự kiến (27.000.000đ) là 4.785.000 đồng, do giá bán cao (dự kiến bán 6.000 đồng) thực tế bán 6.500 đồng và năng suất tăng 390 kg so với dự kiến, lãi 12.580.000 đồng sau khi trừ chi phí.

Đây là mô hình cho kết quả khả quan, rất phù hợp với tình hình sản xuất của địa phương, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống kinh tế cho người trồng lúa