Chuẩn bị hạt giống

ky-thuat-trong-lua-bien-phap-gieo-sa

  * Làm sạch hạt lúa trước khi ngâm ủ bằng cách ngâm hạt trong nước muối 15% trong thời gian 5-10 phút, loại bỏ hạt lép lửng và lẫn tạp.
  * Sau đó, cho vào bao ngâm trong nước sạch 30 giờ.
  * Rửa bằng nước sạch, để ráo nước, ủ trong 24 giờ đảm bảo hạt vừa nhú mầm.
  * Xử lý hạt giống trước khi gieo bằng Regent hoặc Carban 3%.

Chú ý: Trước khi gieo sạ 6 giờ, không nên tưới nước cho hạt giống để dễ gieo sạ.

Biện pháp gieo sạ

  * Gieo hàng bằng công cụ gieo hàng kéo tay hoặc liên hợp với máy kéo.
  * Hình 5: Máy sạ hàng
  * Lượng hạt giống gieo: 100-120 kg/ha.
  * Khoảng cách gieo: hàng cách hàng 20 cm.

Chú ý: Lượng hạt giống cho vào trống của công cụ gieo hàng chỉ bằng 2/3 thể tích trống và trách làm ướt bên trong trống để hạt ra đều.