Vụ đông xuân 2011-2012, Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng một mô hình thâm canh lúa lai tại xã miền núi Vĩnh An (huyện Tây Sơn), nơi có 100% dân số là người dân tộc Ba Na. Mô hình triển khai trên diện tích 2ha với giống lúa TH3-3.

Trực tiếp thực hiện mô hình này là 20 hộ đồng bào dân tộc ở làng Kon Mon. Nhờ cán bộ kỹ thuật hướng dẫn thực hiện quy trình sản xuất theo phương pháp cầm tay chỉ việc nên bước đầu các hộ tham gia mô hình đã nắm bắt được kỹ thuật trồng lúa lai.

Mới đây, tại hội thảo đầu bờ nghiệm thu mô hình đã đánh giá: Thu hoạch lúa giống TH3-3 đạt năng suất 58 tạ/ha, cao hơn gấp đôi so với các giống lúa khác chăm sóc theo cách trồng truyền thống.