Năm 2010, mô hình trồng cam sành xen ổi do dự án Jica (Tổ chức phi chính phủ Nhật Bản) hỗ trợ; từ 02 mô hình vườn mẫu ban đầu, với diện tích 1,4 ha, đầu tư cho 02 hộ ở ấp Dinh An, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè (Trà Vinh). Đến nay, đã phát triển nhân rộng được gần 15 ha, có 30 hộ tham gia trên địa bàn các xã Phong Phú, Tam Ngãi, Thông Hòa, An Phú Tân (huyện Cầu Kè).

Nhiều diện tích cam sành nhờ trồng ổi xen vào, đã hạn chế bệnh vàng lá

Mô hình vườn mẫu trồng cam sành xen ổi áp dụng quy trình Nhật Bản để khắc phục bệnh vàng lá gân xanh. Về đầu tư mô hình, dự án hỗ trợ toàn bộ cây giống và vật tư cho mô hình vườn mẫu trong 04 năm, mô hình nhân rộng là 02 năm; tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho cán bộ tỉnh, huyện, xã tham gia dự án và nông dân trồng cây có múi ở huyện Cầu Kè; trang bị máy móc, thiết bị cho bệnh viện cây trồng của tỉnh (đặt tại Chi cục Trồng trọt và BVTV). Theo đánh giá của ngành NN – PTNT tỉnh, kết quả bước đầu của mô hình cho thấy đã hạn chế được sự lây nhiễm của bệnh vàng lá gân xanh trên cây cam sành. Trong thời gian tới, mô hình trên sẽ được nhân rộng trong nhà vườn tại các vùng chuyên canh cây có múi của tỉnh.